Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"hire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hire czasownik

hire + rzeczownik
Kolokacji: 128
hire workers • hire employees • hire staff • hire teachers • hire people • hire women • hire guards • hire police officers • ...
czasownik + hire
Kolokacji: 25
try to hire • want to hire • need to hire • decide to hire • plan to hire • ...
hire + przyimek
Kolokacji: 31
hired by • hire out • hired after • hire for • hired at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
(1) by, out, after, for, at, ...
Kolokacji: 10
1. hired outside = wynajęty na zewnątrz hired outside
2. hired since = wynajęty od tej pory hired since
3. hire within = wynajmij wewnątrz hire within
4. hire despite = wynajmować pomimo hire despite
5. hired until = wynajęty do czasu gdy hired until
6. hire out to = wynajmij na zewnątrz hire out to
7. hire off = wynajem daleko hire off
8. hire among = wynajmować wśród hire among
9. hire of = wynajmować z hire of
10. hire around = wynajmij wokół hire around
11. hire because = wynajem ponieważ hire because
hire + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
later hired • originally hired • eventually hired • immediately hired • initially hired • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.