BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"hire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hire czasownik

hire + rzeczownik
Kolokacji: 128
hire workers • hire employees • hire staff • hire teachers • hire people • hire women • hire guards • hire police officers • ...
czasownik + hire
Kolokacji: 25
try to hire • want to hire • need to hire • decide to hire • plan to hire • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(2) want, need, regret
Kolokacji: 3
(4) consider, include
Kolokacji: 2
(5) afford, allow
Kolokacji: 3
1. afford to hire = pozwól sobie na wynajęcie afford to hire
2. allow to hire = pozwól wynająć allow to hire
3. allow hire = pozwól na wynajem allow hire
hire + przyimek
Kolokacji: 31
hired by • hire out • hired after • hire for • hired at • ...
hire + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
later hired • originally hired • eventually hired • immediately hired • initially hired • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.