BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"hire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hire czasownik

hire + rzeczownik
Kolokacji: 128
hire workers • hire employees • hire staff • hire teachers • hire people • hire women • hire guards • hire police officers • ...
czasownik + hire
Kolokacji: 25
try to hire • want to hire • need to hire • decide to hire • plan to hire • ...
hire + przyimek
Kolokacji: 31
hired by • hire out • hired after • hire for • hired at • ...
hire + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
later hired • originally hired • eventually hired • immediately hired • initially hired • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. later hired = później wynająć later hired
2. once hire = kiedyś wynajmij once hire
3. newly hired = nowo wynająć newly hired
4. hired away = wynajęty daleko hired away
5. actually hire = faktycznie wynajmij actually hire
6. knowingly hire = świadomie wynajmij knowingly hire
7. simply hire = po prostu wynajmij simply hire
8. hired locally = wynajęty w okolicy hired locally
9. hired specifically = wynajęty specjalnie hired specifically
10. hired earlier = wynajęty wcześniej hired earlier
11. secretly hire = potajemnie wynajmij secretly hire
13. hired shortly = wynajęty wkrótce hired shortly
14. routinely hire = rutynowo wynajmij routinely hire
15. personally hire = osobiście wynajmij personally hire
16. aggressively hire = agresywnie wynajmij aggressively hire
(3) eventually, finally
Kolokacji: 2
(4) immediately, directly
Kolokacji: 2
(5) quickly, promptly
Kolokacji: 2
(7) permanently, temporarily
Kolokacji: 2
(8) frequently, occasionally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.