"hired with" — Słownik kolokacji angielskich

hired with kolokacja
Popularniejsza odmiana: hire with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajęty z
  1. hire czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    "The problem is they hire these people with no education or training."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo