"begun hiring" — Słownik kolokacji angielskich

begun hiring kolokacja
Popularniejsza odmiana: begin hiring
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaczęte wynajmowanie
  1. begin czasownik + hire czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Chief executives of the nation's largest companies say they are finally ready to begin hiring again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo