"hire engineers" — Słownik kolokacji angielskich

hire engineers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inżynierowie wynajmu
  1. hire czasownik + engineer rzeczownik
    Silna kolokacja

    Can't you get the same results by hiring engineers who used to work for the government?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo