"hire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hire czasownik

hire + rzeczownik
Kolokacji: 128
hire workers • hire employees • hire staff • hire teachers • hire people • hire women • hire guards • hire police officers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
3. hire engineers = inżynierowie wynajmu hire engineers
4. hire experts = specjaliści wynajmu hire experts
5. hire help = wynajem pomoc hire help
6. hire a man = zatrudnij człowieka hire a man
7. hire mercenaries = najemnicy wynajmu hire mercenaries
8. hire veterans = weterani wynajmu hire veterans
9. hire blacks = czarni wynajmu hire blacks
10. hire talent = talent wynajmu hire talent
11. hire servants = służący wynajmu hire servants
12. hire programmers = programiści wynajmu hire programmers
13. hire others = zatrudnij innych hire others
14. hire a guide = zatrudnij przewodnika hire a guide
15. hire scientists = naukowcy wynajmu hire scientists
16. hire researchers = pracownicy naukowi wynajmu hire researchers
17. hire relatives = krewni wynajmu hire relatives
19. hire technicians = technicy wynajmu hire technicians
20. hire dancers = tancerze wynajmu hire dancers
21. hire models = modele wynajmu hire models
22. hire applicants = kandydaci wynajmu hire applicants
23. hire individuals = osoby wynajmu hire individuals
24. hire interpreters = tłumacze wynajmu hire interpreters
25. hire waiters = kelnerzy wynajmu hire waiters
26. hire Goldman = wynajem Goldman hire Goldman
27. hire freelancers = wolni strzelcy wynajmu hire freelancers
28. hire hackers = hakerzy wynajmu hire hackers
29. hire temps = zastępcy wynajmu hire temps
30. hire homosexuals = homoseksualiści wynajmu hire homosexuals
(5) guard, firefighter, porter
Kolokacji: 3
(13) contractor, subcontractor
Kolokacji: 2
(16) graduate, student
Kolokacji: 2
(18) thousands, hundreds, one
Kolokacji: 3
(20) minority, youth
Kolokacji: 2
(22) son, daughter
Kolokacji: 2
(23) Brown, African-american
Kolokacji: 2
(24) salespeople
Kolokacji: 1
czasownik + hire
Kolokacji: 25
try to hire • want to hire • need to hire • decide to hire • plan to hire • ...
hire + przyimek
Kolokacji: 31
hired by • hire out • hired after • hire for • hired at • ...
hire + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
later hired • originally hired • eventually hired • immediately hired • initially hired • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.