"hired at" — Słownik kolokacji angielskich

hired at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajęty przy
  1. hire czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    But in the last three years every new teacher has been hired at step 1.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo