BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"hire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hire czasownik

hire + rzeczownik
Kolokacji: 128
hire workers • hire employees • hire staff • hire teachers • hire people • hire women • hire guards • hire police officers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(5) guard, firefighter, porter
Kolokacji: 3
3. hire a firm = wynajmij firmę hire a firm
4. hire professionals = profesjonaliści wynajmu hire professionals
5. hire advisers = doradcy wynajmu hire advisers
6. hire counsel = pełnomocnik procesowy wynajmu hire counsel
7. hire an attorney = zatrudnij pełnomocnika hire an attorney
8. hire practices = praktyki wynajmu hire practices
9. hire counselors = doradcy wynajmu hire counselors
10. hire security = wynajem bezpieczeństwo hire security
(13) contractor, subcontractor
Kolokacji: 2
(16) graduate, student
Kolokacji: 2
(18) thousands, hundreds, one
Kolokacji: 3
(20) minority, youth
Kolokacji: 2
(22) son, daughter
Kolokacji: 2
(23) Brown, African-american
Kolokacji: 2
(24) salespeople
Kolokacji: 1
czasownik + hire
Kolokacji: 25
try to hire • want to hire • need to hire • decide to hire • plan to hire • ...
hire + przyimek
Kolokacji: 31
hired by • hire out • hired after • hire for • hired at • ...
hire + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
later hired • originally hired • eventually hired • immediately hired • initially hired • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.