BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"hire a lawyer" — Słownik kolokacji angielskich

hire a lawyer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź adwokata
  1. hire czasownik + lawyer rzeczownik
    Silna kolokacja

    They hired a lawyer and began to build a defense.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo