"hire attorneys" — Słownik kolokacji angielskich

hire attorneys kolokacja
Popularniejsza odmiana: hire an attorney
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełnomocnicy wynajmu
  1. hire czasownik + attorney rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "She hired a civil attorney before the criminal case was even held over for trial?"

powered by  eTutor logo