"hire practices" — Słownik kolokacji angielskich

hire practices kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praktyki wynajmu
  1. hire czasownik + practice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Recommendations included affordable child care for all income levels, hiring practices that promoted equal opportunity for women, and paid maternity leave.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo