Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"hire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hire czasownik

hire + rzeczownik
Kolokacji: 128
hire workers • hire employees • hire staff • hire teachers • hire people • hire women • hire guards • hire police officers • ...
czasownik + hire
Kolokacji: 25
try to hire • want to hire • need to hire • decide to hire • plan to hire • ...
hire + przyimek
Kolokacji: 31
hired by • hire out • hired after • hire for • hired at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. hired by = wynajęty przez hired by
2. hire out = oddawać w najem hire out
3. hire for = wynajmować dla hire for
4. hired at = wynajęty przy hired at
5. hired after = wynajęty potem hired after
7. hired in = wynajęty w hired in
8. hired on = wynajęty na hired on
9. hire to = wynajmij hire to
10. hire with = wynajmować z hire with
11. hired during = wynajęty podczas hired during
12. hired under = wynajęty poniżej hired under
13. hired through = wynajęty całkowicie hired through
14. hire away from = wynajmij daleko hire away from
15. hire without = wynajmij na zewnątrz hire without
17. hire about = wynajem około hire about
18. hired before = wynajęty wcześniej hired before
19. hire over = wynajem ponad hire over
20. hire into = wynajmować do hire into
hire + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
later hired • originally hired • eventually hired • immediately hired • initially hired • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.