Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"hired before" — Słownik kolokacji angielskich

hired before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajęty wcześniej
  1. hire czasownik + before przyimek
    Zwykła kolokacja

    She had been hired only a week before the murders.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo