Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"hire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hire czasownik

hire + rzeczownik
Kolokacji: 128
hire workers • hire employees • hire staff • hire teachers • hire people • hire women • hire guards • hire police officers • ...
czasownik + hire
Kolokacji: 25
try to hire • want to hire • need to hire • decide to hire • plan to hire • ...
hire + przyimek
Kolokacji: 31
hired by • hire out • hired after • hire for • hired at • ...
hire + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
later hired • originally hired • eventually hired • immediately hired • initially hired • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(3) eventually, finally
Kolokacji: 2
(4) immediately, directly
Kolokacji: 2
(5) quickly, promptly
Kolokacji: 2
(7) permanently, temporarily
Kolokacji: 2
(8) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
1. frequently hire = często wynajmuj frequently hire
2. occasionally hire = od czasu do czasu wynajmuj occasionally hire

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.