"hire consultants" — Słownik kolokacji angielskich

hire consultants kolokacja
Popularniejsza odmiana: hire a consultant
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doradcy wynajmu
  1. hire czasownik + consultant rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She hired a consultant to help her in the fight.

    Podobne kolokacje: