Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"hire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hire czasownik

hire + rzeczownik
Kolokacji: 128
hire workers • hire employees • hire staff • hire teachers • hire people • hire women • hire guards • hire police officers • ...
czasownik + hire
Kolokacji: 25
try to hire • want to hire • need to hire • decide to hire • plan to hire • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. try to hire = spróbuj wynająć try to hire
2. decide to hire = zdecyduj się wynająć decide to hire
3. begin hiring = zacznij wynajmować begin hiring
4. go to hire = pójdź do wynajmu go to hire
5. start hiring = zacznij wynajmować start hiring
6. refuse to hire = odmów wynajęcia refuse to hire
7. persuade to hire = przekonaj by wynająć persuade to hire
8. stop hiring = przestań wynajmować stop hiring
9. avoid hiring = uniknij wynajmowania avoid hiring
10. delay hiring = wynajmowanie opóźnienia delay hiring
11. keep hiring = kontynuuj wynajmowanie keep hiring
12. justify hiring = usprawiedliw wynajmowanie justify hiring
(2) want, need, regret
Kolokacji: 3
(4) consider, include
Kolokacji: 2
(5) afford, allow
Kolokacji: 3
hire + przyimek
Kolokacji: 31
hired by • hire out • hired after • hire for • hired at • ...
hire + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
later hired • originally hired • eventually hired • immediately hired • initially hired • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.