"hire several men" — Słownik kolokacji angielskich

hire several men kolokacja
Popularniejsza odmiana: hire a man
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrudnij kilku ludzi
  1. hire czasownik + man rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I've already hired three men to work it, but we need six more.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo