"hire experts" — Słownik kolokacji angielskich

hire experts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjaliści wynajmu
  1. hire czasownik + expert rzeczownik
    Silna kolokacja

    Just because you've hired experts, it doesn't mean you can leave everything to them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo