"hired on" — Słownik kolokacji angielskich

hired on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajęty na
  1. hire czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    "I was hired on Earth to drive her to another address."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo