"hire talent" — Słownik kolokacji angielskich

hire talent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): talent wynajmu
  1. hire czasownik + talent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Or had Mason hired local talent for just this one assignment?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo