"hire engineer" — Słownik kolokacji angielskich

hire engineer kolokacja
Popularniejsza odmiana: hire engineers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inżynier wynajmu
  1. hire czasownik + engineer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Can't you get the same results by hiring engineers who used to work for the government?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo