"frequently hire" — Słownik kolokacji angielskich

frequently hire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): często wynajmuj
  1. hire czasownik + frequently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Neighbouring schools frequently hire the centre for concerts, services and sporting events.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo