"hire a consultant" — Słownik kolokacji angielskich

hire a consultant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrudnij doradcę
  1. hire czasownik + consultant rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She hired a consultant to help her in the fight.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo