BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"hire over" — Słownik kolokacji angielskich

hire over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajem ponad
  1. hire czasownik + over przyimek
    Zwykła kolokacja

    In an industry survey, a majority of technology companies candidly said they would not hire anyone over 40.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo