"hire guards" — Słownik kolokacji angielskich

hire guards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strażnicy wynajmu
  1. hire czasownik + guard rzeczownik
    Silna kolokacja

    The management is also considering hiring guards 24 hours a day, she said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo