"eventually hired" — Słownik kolokacji angielskich

eventually hired kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie wynająć
  1. hire czasownik + eventually przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Union officials believe many of those workers were eventually hired for other state jobs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo