"eventually hire" — Słownik kolokacji angielskich

eventually hire kolokacja
Popularniejsza odmiana: eventually hired
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie wynajmij
  1. hire czasownik + eventually przysłówek
    Luźna kolokacja

    Union officials believe many of those workers were eventually hired for other state jobs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo