MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"originally hired" — Słownik kolokacji angielskich

originally hired kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo wynająć
  1. hire czasownik + originally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    You know, she was hired originally in this town as a beautiful girl, but she's learned how to act.

powered by  eTutor logo