BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"originally hired" — Słownik kolokacji angielskich

originally hired kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo wynająć
  1. hire czasownik + originally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    You know, she was hired originally in this town as a beautiful girl, but she's learned how to act.

powered by  eTutor logo