Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"need to hire" — Słownik kolokacji angielskich

need to hire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzeba do wynajmu
  1. need czasownik + hire czasownik
    Zwykła kolokacja

    It was clear that I needed to hire a second.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo