"hire architects" — Słownik kolokacji angielskich

hire architects kolokacja
Popularniejsza odmiana: hire an architect
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): architekci wynajmu
  1. hire czasownik + architect rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Did I need to hire an architect to make my plan come true?

    Podobne kolokacje: