"hire aliens" — Słownik kolokacji angielskich

hire aliens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cudzoziemcy wynajmu
  1. hire czasownik + alien rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One would impose a tax on employers who hire legal aliens.

    Podobne kolokacje: