"hire designers" — Słownik kolokacji angielskich

hire designers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projektanci wynajmu
  1. hire czasownik + designer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The company is currently hiring engineers and designers to help it move more quickly on all three of these aims.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo