"hire an architect" — Słownik kolokacji angielskich

hire an architect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrudnij architekta
  1. hire czasownik + architect rzeczownik
    Silna kolokacja

    Did I need to hire an architect to make my plan come true?

    Podobne kolokacje: