"hire immigrants" — Słownik kolokacji angielskich

hire immigrants kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imigranci wynajmu
  1. hire czasownik + immigrant rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then he found that plants nearby were hiring immigrants from Mexico.

    Podobne kolokacje: