"hire lobbyists" — Słownik kolokacji angielskich

hire lobbyists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): członkowie grupy nacisku wynajmu
  1. hire czasownik + lobbyist rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The districts that can afford to hire lobbyists do so, apparently with successful results.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo