"hire replacements" — Słownik kolokacji angielskich

hire replacements kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymiany wynajmu
  1. hire czasownik + replacement rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now she is trying to keep up her teachers' morale, while hiring replacements for the dead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo