"hire a coach" — Słownik kolokacji angielskich

hire a coach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajmij autokar
  1. hire czasownik + coach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Usually in May we hire a coach and about 50 of us set off on a 3-day, 2-night hotel stay.

    Podobne kolokacje: