"hire actors" — Słownik kolokacji angielskich

hire actors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aktorzy wynajmu
  1. hire czasownik + actor rzeczownik
    Silna kolokacja

    Because of the game's budget, Remedy could not hire actors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo