ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deal rzeczownik

rzeczownik + deal
Kolokacji: 134
record deal • sponsorship deal • distribution deal • peace deal • drug deal • plea deal • budget deal • trade deal • book deal • ...
deal + rzeczownik
Kolokacji: 7
deal maker • debt deal talk • deal breaker • Deal No Deal • deal table • ...
deal + czasownik
Kolokacji: 104
deal involves • deal falls • deal includes • deal allows • deal closes • deal goes • deal gives • deal comes • deal makes • deal takes • ...
czasownik + deal
Kolokacji: 117
deal valued • spend a deal • require a deal • agree a deal • cost kit deal • cause a deal • sign on a deal • show a deal • join on a deal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
1. deal valued = umowa wyceniła deal valued
3. require a deal = wymagaj umowy require a deal
4. agree a deal = porozum się w sprawie transakcji agree a deal
5. cost kit deal = komplet kosztu umowa cost kit deal
6. cause a deal = spowoduj transakcję cause a deal
7. sign on a deal = znak na umowie sign on a deal
8. show a deal = okaż umowę show a deal
9. join on a deal = doczep się do umowy join on a deal
11. seal the deal = zaklep sprawę seal the deal
15. cut a deal = robić interesy, dogadać się cut a deal
17. close the deal = dobić targu, zawrzeć umowę, zamknąć umowę close the deal
18. make a deal = mieć umowę, zawrzeć porozumienie make a deal
21. deal is expected = transakcja jest oczekiwana deal is expected
23. block the deal = zablokuj umowę block the deal
30. reject the deal = odrzuć umowę reject the deal
31. attract a deal = przyciągnij umowę attract a deal
32. sell in a deal = sprzedaj w umowie sell in a deal
33. trade in a deal = handel umową trade in a deal
34. save a deal = zachowaj umowę save a deal
35. receive a deal = przyjmij umowę receive a deal
36. know a deal = znaj umowę know a deal
37. deal played = umowa zagrała deal played
38. find a deal = znajdź umowa find a deal
39. provide a deal = zapewnij transakcję provide a deal
40. lose a deal = przegraj transakcję lose a deal
41. contain a deal = powstrzymaj transakcję contain a deal
42. create a deal = utwórz umowę create a deal
43. generate a deal = wytwórz umowę generate a deal
44. pay a deal = zapłać umowę pay a deal
45. take a deal = weź umowę take a deal
46. buy in a deal = skup umowę buy in a deal
47. give a deal = wydaj umowę give a deal
48. see a deal = patrz umowa see a deal
49. put a deal = napisz umowę put a deal
52. devote a deal = poświęć umowę devote a deal
53. use a deal = użyj umowy use a deal
54. enter deals = wejdź do umów enter deals
55. seem like a deal = wyglądaj jak umowa seem like a deal
przymiotnik + deal
Kolokacji: 188
great deal • big deal • good deal • new deal • better deal • one-year deal • two-year deal • three-year deal • real deal • best deal • ...
przyimek + deal
Kolokacji: 20
close to the deal • under the deal • about the deal • of the deal • without a deal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.