"buy in a deal" — Słownik kolokacji angielskich

buy in a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup umowę
  1. buy czasownik + deal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Community Psychiatric Centers agreed to buy two related hospital companies in a deal estimated at about $175 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo