"deal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deal rzeczownik

rzeczownik + deal
Kolokacji: 134
record deal • sponsorship deal • distribution deal • peace deal • drug deal • plea deal • budget deal • trade deal • book deal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
(4) peace, cease-fire
Kolokacji: 2
(5) drug, cocaine, tobacco
Kolokacji: 3
(6) budget, fare, Abacus
Kolokacji: 3
(9) loan, debt, tax
Kolokacji: 3
(10) kit, Lance
Kolokacji: 2
(12) year, month, blockbuster, term
Kolokacji: 5
(14) stock, respect, side, GATT
Kolokacji: 4
(17) sweetheart, Square, dope
Kolokacji: 3
(18) money, cash, currency
Kolokacji: 4
1. movie deal = film umowa movie deal
2. production deal = interes produkcyjny production deal
3. album deal = album umowa album deal
4. film deal = umowa filmowa film deal
5. co-production deal = koprodukcja umowa co-production deal
(21) takeover, buyout, acquisition
Kolokacji: 3
(23) oil, gas, tanker, uranium
Kolokacji: 4
(24) stadium, backroom, arena, Nike
Kolokacji: 4
(26) gloom, immunity
Kolokacji: 2
(27) research, arm
Kolokacji: 2
(28) pain, bum
Kolokacji: 2
(29) equity, mortgage
Kolokacji: 2
(31) compromise, cooperation
Kolokacji: 2
(32) pay, pension
Kolokacji: 2
(33) shoe, sneakers
Kolokacji: 2
deal + rzeczownik
Kolokacji: 7
deal maker • debt deal talk • deal breaker • Deal No Deal • deal table • ...
deal + czasownik
Kolokacji: 104
deal involves • deal falls • deal includes • deal allows • deal closes • deal goes • deal gives • deal comes • deal makes • deal takes • ...
czasownik + deal
Kolokacji: 117
deal valued • spend a deal • require a deal • agree a deal • cost kit deal • cause a deal • sign on a deal • show a deal • join on a deal • ...
przymiotnik + deal
Kolokacji: 188
great deal • big deal • good deal • new deal • better deal • one-year deal • two-year deal • three-year deal • real deal • best deal • ...
przyimek + deal
Kolokacji: 20
close to the deal • under the deal • about the deal • of the deal • without a deal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.