ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deal rzeczownik

rzeczownik + deal
Kolokacji: 134
record deal • sponsorship deal • distribution deal • peace deal • drug deal • plea deal • budget deal • trade deal • book deal • ...
deal + rzeczownik
Kolokacji: 7
deal maker • debt deal talk • deal breaker • Deal No Deal • deal table • ...
deal + czasownik
Kolokacji: 104
deal involves • deal falls • deal includes • deal allows • deal closes • deal goes • deal gives • deal comes • deal makes • deal takes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
2. deal closes = umowa kończy deal closes
3. deal ends = umowa wygasa deal ends
4. deal brings = umowa przynosi deal brings
5. deal adds = umowa dodaje deal adds
6. deal increases = wzrosty z miękkiego drewna deal increases
7. deal enables = umowa umożliwia deal enables
8. deal violates = umowa narusza deal violates
9. deal affects = afekty z miękkiego drewna deal affects
10. deal underscores = umowa podkreśla deal underscores
11. deal expands = interes rozwija się deal expands
12. deal strengthens = umowa potwierdza słuszność deal strengthens
13. deal hinges = zawiasy z miękkiego drewna deal hinges
14. deal changes = zmiany z miękkiego drewna deal changes
15. deal completes = umowa uzupełnia deal completes
16. deal bolsters = wałki z miękkiego drewna deal bolsters
(8) mean, reflect, show
Kolokacji: 3
(9) happen, occur, materialize
Kolokacji: 3
(10) last, exist
Kolokacji: 2
(11) pay, net
Kolokacji: 2
(12) face, avert
Kolokacji: 2
(13) guarantee, stipulate
Kolokacji: 2
(14) unravel, solidify
Kolokacji: 2
(15) agree, permit
Kolokacji: 2
czasownik + deal
Kolokacji: 117
deal valued • spend a deal • require a deal • agree a deal • cost kit deal • cause a deal • sign on a deal • show a deal • join on a deal • ...
przymiotnik + deal
Kolokacji: 188
great deal • big deal • good deal • new deal • better deal • one-year deal • two-year deal • three-year deal • real deal • best deal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.