ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deal rzeczownik

rzeczownik + deal
Kolokacji: 134
record deal • sponsorship deal • distribution deal • peace deal • drug deal • plea deal • budget deal • trade deal • book deal • ...
deal + rzeczownik
Kolokacji: 7
deal maker • debt deal talk • deal breaker • Deal No Deal • deal table • ...
deal + czasownik
Kolokacji: 104
deal involves • deal falls • deal includes • deal allows • deal closes • deal goes • deal gives • deal comes • deal makes • deal takes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. deal falls = interes spada deal falls
3. deal includes = umowa obejmuje deal includes
5. deal goes = umowa idzie deal goes
6. deal closes = umowa kończy deal closes
8. deal comes = umowa przychodzi deal comes
9. deal gives = umowa sprawia deal gives
10. deal takes = interes wymaga deal takes
11. deal calls = umowa dzwoni deal calls
12. deal creates = transakcja wywołuje deal creates
13. deal collapses = umowa załamuje się deal collapses
14. deal says = umowa oznacza deal says
15. deal requires = umowa wymaga deal requires
16. deal provides = umowa uwzględnia deal provides
17. deal ends = umowa wygasa deal ends
18. deal expires = umowa wygasa deal expires
19. deal means = umowa znaczy deal means
20. deal helps = umowa pomaga deal helps
21. deal brings = umowa przynosi deal brings
22. deal represents = interes stanowi deal represents
23. deal remains = umowa pozostaje deal remains
24. deal happens = transakcja zdarza się deal happens
25. deal announces = umowa ogłasza deal announces
26. deal offers = umowa daje deal offers
czasownik + deal
Kolokacji: 117
deal valued • spend a deal • require a deal • agree a deal • cost kit deal • cause a deal • sign on a deal • show a deal • join on a deal • ...
przymiotnik + deal
Kolokacji: 188
great deal • big deal • good deal • new deal • better deal • one-year deal • two-year deal • three-year deal • real deal • best deal • ...
przyimek + deal
Kolokacji: 20
close to the deal • under the deal • about the deal • of the deal • without a deal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.