"deal takes" — Słownik kolokacji angielskich

deal takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interes wymaga
  1. deal rzeczownik + take czasownik
    Silna kolokacja

    Whatever form a deal might take, it is sure to be complicated.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo