"deal goes" — Słownik kolokacji angielskich

deal goes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa idzie
  1. deal rzeczownik + go czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Did I think the deal was going to get done.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo