"deal includes" — Słownik kolokacji angielskich

deal includes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa obejmuje
  1. deal rzeczownik + include czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The deal included a club option for a third year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo