"deal offers" — Słownik kolokacji angielskich

deal offers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa daje
  1. deal rzeczownik + offer czasownik
    Zwykła kolokacja

    They said the "uncertainty is over" and the deal should offer "growth opportunities".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo