"deal helps" — Słownik kolokacji angielskich

deal helps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa pomaga
  1. deal rzeczownik + help czasownik
    Zwykła kolokacja

    Any deal to move up could help the Nets improve.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo