ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deal rzeczownik

rzeczownik + deal
Kolokacji: 134
record deal • sponsorship deal • distribution deal • peace deal • drug deal • plea deal • budget deal • trade deal • book deal • ...
deal + rzeczownik
Kolokacji: 7
deal maker • debt deal talk • deal breaker • Deal No Deal • deal table • ...
deal + czasownik
Kolokacji: 104
deal involves • deal falls • deal includes • deal allows • deal closes • deal goes • deal gives • deal comes • deal makes • deal takes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. deal falls = interes spada deal falls
2. deal strikes = strajki z miękkiego drewna deal strikes
3. deal leads = umowa prowadzi deal leads
4. deal raises = umowa podnosi deal raises
5. deal follows = transakcja następuje deal follows
6. deal results = wyniki z miękkiego drewna deal results
7. deal proves = umowa dowodzi deal proves
8. deal runs = umowa biegnie deal runs
9. deal passes = umowa przechodzi deal passes
10. deal reaches = umowa dochodzi deal reaches
11. deal moves = umowa rusza się deal moves
12. deal draws = transakcja przyciąga deal draws
13. deal flows = umowa toczy się wartko deal flows
14. deal ensues = umowa wywiązuje się deal ensues
(8) mean, reflect, show
Kolokacji: 3
(9) happen, occur, materialize
Kolokacji: 3
(10) last, exist
Kolokacji: 2
(11) pay, net
Kolokacji: 2
(12) face, avert
Kolokacji: 2
(13) guarantee, stipulate
Kolokacji: 2
(14) unravel, solidify
Kolokacji: 2
(15) agree, permit
Kolokacji: 2
czasownik + deal
Kolokacji: 117
deal valued • spend a deal • require a deal • agree a deal • cost kit deal • cause a deal • sign on a deal • show a deal • join on a deal • ...
przymiotnik + deal
Kolokacji: 188
great deal • big deal • good deal • new deal • better deal • one-year deal • two-year deal • three-year deal • real deal • best deal • ...
przyimek + deal
Kolokacji: 20
close to the deal • under the deal • about the deal • of the deal • without a deal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.